Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Videregående skoler - Valdres vidaregåande skule

Ansatte i avdelingen Valdres vidaregåande skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Faglærar, spansk 468 52 772
Assistent 958 19 840
Faglærar helse- og oppvekstfag, Yrkesfagmotivator 480 06 591
Audun M. Bakken
Kantinemedarbeidar 61 35 66 15 416 27 559
Bente Bakkene
Avdelingsleiar vaktmeistar 61 35 66 03 920 19 912

Geir Bakkene
Assistent 957 83 282
Faglærar, kjøretøy 61 35 66 39 952 79 279
Morten Bergene
Faglærar, kokkefag 61 35 66 29 950 73 234
Sven Berggren
Faglærar, naturfag 916 01 493
Faglærar, design og håndverk 61 35 66 53 481 49 897
Irene Bjorheim
Faglærar 61 35 66 33 416 26 392
Svein Jul Bjørgo
Faglærar 416 83 254
Kontormedarbeidar 61 35 66 00 402 43 897
Anne Kari Buajordet
Lærling dataelektroniker
Jon Magnus Buajordet
Faglærer, språk og kroppsøving 906 25 798
Faglærar, Helse og oppvekstfag 934 23 306
Faglærar, TIP 61 35 66 38 477 58 284
Terje Audun Dahl
Faglærar matte og TIP 61 35 66 84 930 04 934
Gjermund Dokken
Ung i Valdres
Faglærar, idrett 61 35 66 71 948 98 029
Vegard Kjøs Egge
Faglærar, idrett 957 87 197
Faglærar, restaurant- og matfag 61 35 66 74
Kristin Enger
Leiande reinhaldar 61 35 66 00 416 49 876
Ingrid D. Fauske
PPT-rådgjevar 61 35 66 19 415 92 354
Marit Fauske
Reinhaldar 61 35 66 00
Faglærar, elektrofag 61 35 66 58 915 44 567
Anders Garthus
Avdelingsleiar for studiespesialisering, spesped. 61 35 66 04 480 25 964
Karen Marie Kvåle Garthus
Ungdomskontakt 61 35 66 81 469 06 451
Faglærar 61 35 66 43 996 90 798
Aud Gjevre
Faglærar, realfag 908 39 441
Jostein  Granheim
Kontaktlærar, bygg og anleggsteknikk 61 35 66 46 906 77 942
Arne Johan Grøndahl
Faglærar, naturfag 61 35 66 63 907 82 966
Helene Grøndalen
Sosialpedagogisk rådgjevar 61 35 66 85 990 09 576
Solveig Lillan Hamre
Reinhaldar 917 42 273
Reinhaldar 994 13 252
Anne Grethe Hansen
Faglærar, norsk og religion og etikk 415 22 040
Sigrid Hasle
Faglærar, norsk 61 35 66 54 993 29 342
Kari Hauge
Reinhaldar 916 15 421
Permisjon 61 35 66 50 909 30 456
Marit Haugli
Faglærer, norsk og samfunnsfag 61 35 66 59 481 17 120
Torger Hegge
Koordinator fengselsopplæring 61 35 66 71 951 76 752
Gerd Nanti Vika Helle
Vaktmeistar 61 35 66 25 951 88 657
Odd Vidar Hippe
Faglærar, engelsk og realfag 61 35 66 63
Kenneth Hoffmann
Ung i Valdres 61 35 66 48
Bente Nordli Holden
Helsesøster, faglærer 917 10 808
Faglærar, helsefagarbeider 61 35 66 21 997 14 354
Laila Hilmen Hovi
Faglærar, norsk 61 35 66 59 971 89 589
Gerd Marie Hovrud
Lærling dataelektronikk 938 02 835
Jon Magnus Buajordet Huset
Ungdomskontakt 905 81 352
Faglærar 61 35 66 68
Ola Terje Hådem
Faglærar, realfag 936 60 623
Sindre Hådem
Faglærar, elektrofag 61 35 66 57 996 99 969
Jon Hålien
Kontaktlærar 61 35 66 59 974 26 048
Tonny Ingvaldsen
Faglærar helsefagarbeider og ungdomskontakt 61 35 66 49 952 38 146
Eline Jahr
Faglærar, idrettsfag 61 35 66 71
Rune Karlsen
Faglærar, byggfag 61 35 66 46 970 87 800
Remi Kjellgreen
Spesialpedagog 61 35 66 50 994 80 305
Thorbjørn Håkan Kjellman
Bibliotekar 61 35 66 86
Lektor realfag 61 35 66 61 975 85 686
IKT-ansvarleg 61 35 66 16 922 20 944
Arne Kvam
Assistent 61 35 66 21 970 77 188
Mette Lien
Lektor realfag 61 35 66 61 901 99 407
Ragnhild Loe
Faglærar, samfunnsfag 61 35 66 59 951 32 904
Svein Erik Lunde
Faglærar, helse- og oppvekst 61 35 66 72 958 45 648
Merethe Lundene
Faglærar, elektrofag 61 35 66 56 957 85 467
Ola Lykkja
Kontormedarbeidar 61 35 66 09 918 38 517
Hilde Løvlie
Reinhaldar 472 58 753
Sunee Mueangthong
Avdelingsleiar IKT, Økonomiansvarlig 61 35 66 23 920 30 185
Eyvind Myhre
Avdelingsleiar elektrofag, TIP og byggfag 61 35 66 22 907 54 066
Lars Inge Myhre
Faglærar, naturfag og rettslære 950 21 721
Cathrine Berger Myreng
Faglærar, framandspråk 61 35 66 33 413 13 900
Sigrid Myrheim
Faglærar, TIP 61 35 66 39 913 71 622
Bård Myrvang
Ung i Valdres 61 35 66 48 918 50 944
Siv Anette Mæhlum
Faglærar, idrett 472 62 151
Faglærar 61 35 66 68 971 27 910
Vivi Nyhus
Faglærar, helse- og oppvekst 61 35 66 21 901 91 219
Olaug Okshovd
Helserådgjevar 61 35 66 20 971 95 971
Toril Olvik
Faglærar, TIP 915 76 999
Ronny Opheim
Lærling dataelektronikk
Natthaphon Phetma
Faglærar, framandspråk 61 35 66 34 412 22 773
Anne Revling
Faglærar, matematikk 61 35 66 00 402 89 729
Ingrid Ringestad
Faglærer 924 03 985
Ketil Rogn-Hamre
Kantinemedarbeider 61 35 66 15 412 01 158
Knut Ingar Rudi
Rektor 61 35 66 02 478 30 369
Kari Elisabeth Rustad
Kontormedarbeidar 61 35 66 06 970 01 507
Assistent 61 35 66 64 917 97 246
Berit Vesterås Scott
Avdelingsleiar fengselsopplæring og administrasjon 61 35 66 05 478 30 510

Avdelingsleiar fengselsopplæring og administrasjon

Per Kristen Skaran
Faglærar, arbeidsmaskiner 61 35 66 39 996 90 620
Jøger Skattebo
Avdelingsleiar for idrettsfag/eksamensansvarleg 61 35 66 13 478 30 269

Avdelingsleiar idrettsfag

Gunnar Slaatto
Lærling barne- og ungdomsarbeider
Karianne Steine
Faglærar 959 01 172
Faglærer, elektrofag 959 46 488
Amund Stensrud
Faglærer, helse- og oppvekstfag 61 35 66 10 952 34 394
Mette Storeng
Kontormedarbeidar 61 35 66 26 913 49 149
Inga Arnbjørg Lerhol Strand
Karriereveileder og faglærar 61 35 66 17 992 46 608
Lillann Haugen Strand
Assistent 957 63 121
Assistent Teknikk og industriell produksjon 61 35 66 00
OT-rådgjevar 61 35 66 69 996 37 027
Olav Magne Thyri
Kontormedarbeidar 61 35 66 00 950 55 585
Martha Marie Tronsplass
Faglærar, idrettsfag 61 35 66 71 990 46 698
Ole Anders Ulven
Faglærar 913 24 035
Siri Vifladt
Leiande vaktmeistar 61 36 66 22 970 06 206
Per Inge Viken
Faglærar, byggfag 908 31 650
Steinar Vilhelmshaugen
Faglærar, norsk og mediefag 61 35 66 54 932 03 764
Magni Moe Westgård
Permisjon 61 35 66 72 979 50 003
Joakim Wiik
Faglærar, engelsk, tysk og sosiologi 970 85 264
Tone Windingstad
Reinhaldar
Vilija Zitkeviciene
Faglærar, norsk og engelsk 61 35 66 34 908 77 724
Therese Ytterdal Ødegård
Avdelingsleiar HO, RM og spes.ped 61 35 66 07 412 01 199

Hovedansvar for helse- og oppvekstfag og byggfag

Anne Flugstad Øistuen
Faglærar, matematikk 402 00 152
Vigdis Østgård
Assistent 61 35 66 50 476 33 437
Wenche Øvstetun
Login for redigering