Elev- og lærlingombud

Ombudet kan hjelpe deg i saker som har med din videregående opplæring å gjøre, enten i skole eller i lærebedrift. 

Du kan kontakte oss både om du har enkle spørsmål om regelverk, eller om du trenger hjelp i saker som omhandler skole- eller arbeidsmiljøet ditt, opplæringssituasjonen eller medvirkning.

Hva gjør elev- og lærlingombudet i Innlandet?

Elev- og lærlingombudets oppgaver

  • Bidra til å at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på.
  • Arbeide mot mobbing og krenkelser på videregående skoler og i lærebedrifter.
  • Informere deg om rettighetene dine.
  • Hjelpe deg med å skrive klager og være med deg i møter med skole eller lærebedrift.
  • Styrke elevdemokratiet og bidra til større medvirkning.

Hvem kan kontakte ombudet?

  • Alle elever i videregående opplæring
  • Alle lærlinger i lærebedrifter

Elev- og lærlingombudet har taushetsplikt.

Kontakt oss

Brede Skogbakken

Elev- og lærlingombudet i Innlandet

Eirin Feiring

Rådgiver, elev- og lærlingombudet i Innlandet

Elev- og lærlingombud Brede Skogbakken og rådgiver Eirin Feiring - Klikk for stort bileteElev- og lærlingombud Brede Skogbakken og rådgiver Eirin Feiring

Artikkelliste