Karriererettleiar

Karriererettleiaren gjer deg rådgiving om utdanning og yrkesval og hjelper deg å velje riktig.

Alle elevar kan få informasjon om utdanning, yrkesval og moglegheiter på arbeidsmarknaden, samt utdanningsvegar i Noreg og andre land.

Karrierettleiar Anne Britt Bolstadbråten

Ho har kontor i 1. etasje i bygg 2.

Er du usikker på om utdanningsvalet ditt er det rette?

Er du i tvil om du har valt riktig utdanning, kan du få råd og rettleiing av ein karriererettleiar. Du får hjelp til å finne ut kva du bør satse på, basert på interessene og evnene dine. Du får informasjon om søknadsfristar, inntaksvilkår og finansieringsordningar.

Karrierettleiaren hjelper deg med å søke i Vigo ved opptak til neste skuleår om du treng det.

Karrierettleiaren informerer også i klassene om ulike tema – utdanningsvegar, søknader, utdanningsmesse med meir.

Målet er å få deg som elev til å bli bevisst på valet av utdanning og yrke og konsekvensane av valet du tar. På den måten kan du gjere ei realistisk planlegging av vidare utdanning og framtidig yrke.

Nært samarbeid med ungdomsskuler

Karriererettleiaren har eit nært samarbeid med ungdomsskulane for å gi elevane informasjon og kunnskap om utdanningstilbodet på Valdres vidaregåande skule. Dette skal bidra til at ungdomsskuleelevane vel riktig når dei søker vidaregåande skule.

Nyttige lenker