Karrierevegleiar

Karriererettleiaren gjer deg rådgivning om utdanning og yrkesval

Alle elevar kan få informasjon om utdanning, yrkesval og moglegheiter på arbeidsmarkedet, samt utdanningsvegar i Noreg og andre land.

Er du usikker på om utdanningsvalet ditt er det rette?

Er du i tvil om du har valt riktig utdanning, kan du få råd og veiledning av ein karriererettleiar. Du får hjelp til å finne ut hva du bør satse på, basert på interessane og evnene dine. Du får informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordningar.

Karrierettleiaren hjelper deg med å søke i Vigo ved opptak til neste skoleår om du trenger det.

Karrierettleiaren informerer også i klassene om ulike temaer som gjelder utdanningsveier, søknader, utdanningsmesse med meir.

Målet er å få deg som elev til å bli bevisst på valet av utdanning og yrker og konsekvensane av valet du tar. På den måten kan du gjera ei realistisk planlegging av vidare utdanning og framtidig yrke.

Nært samarbeid med ungdomsskuler

Karriererettleiar har eit nært samarbeid med ungdomsskalane for å gje elevane informasjon og kunnskap om utdanningstilbodet på Valdres vidaregåande skule. Dette skal bidra til at ungdomsskuleelevane vel riktig når dei søkjer videregående skule. 

Karriererettleiaren hjelper deg å velge riktig utdanning og yrke!

Du treff Karrierettleiaren Anne Britt Bolstadbråten i 1. etasje i bygg 2.

Nyttige lenker:

Oversikt over utdanninger og yrker: www.utdanning.no

Om videregående opplæring: www.vigo.no

Fagskoleutdanning: www.fagskolene.no  

Informasjon og søking høyere utdanning: www.samordnaopptak.no

Informasjon om høyere utdanning: www.tautdanning.no

Privatist: www.privatistweb.no

Høyere utdanning i utlandet: www.ansa.no

Studier i Storbritannia: http://no.studyacrossthepond.com/

Utdanning generelt: www.studentum.no

Teknisk utdanning – fornybar energi og teknologi : http://spennendefremtid.no/

Folkehøyskolene: https://www.folkehogskole.no/