Oppfølgingstenesta (OT)

Er du utan jobb eller skuletilbod? Oppfølgingstjenesta kan hjelpe deg.

Oppfølgingstjenesta arbeider med og for ungdom som har rett til vidaregåande opplæring (ungdom under 21 år), og er behjelpelig med å formidle tilbod om opplæring, arbeid eller annea sysselsetting. Opplæringa og tiltak som tilbys skal så langt som mogleg føre fram til formell kompetanse.

Oppfølgingstjenesta skal hjelpe deg om du:

  • Ikkje har søkt eller tatt imot opplæringsplass.
  • Har avslutta opplæringa før den er ferdig.
  • Har tapt opplæringsrett som følge av at fylkeskommunen har fatta vedtak om bortvisning for resten av skoleåret på grunn av alvorleg reglementsbrudd.
  • Har tapt opplæringsrett som følge av at fylkeskommunen har fattet vedtak om heving av lærekontrakt fordi lærlingen i alvorlig grad har forsømt plikta sine.

Oppfølgingstjenesta skal kontakte alle ungdommar i målgruppa og væra behjelpelige med å formidle tilbod om opplæring eller andre kompetansefremmande tiltak. Tilboda varierer fra kommune til kommune. Opplæring og tiltak som tilbys, skal så langt som mogleg føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innanfor vidaregående opplæring.

Oppfølgingstjenesta samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlege instansar som også har ansvar for ungdom.

OT koordinator Bård Einar Bråten Høston treff du i 2. etasje i bygg 7.