Oppfølgingstenesta (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Oppfølgingstjenesten hjelper deg.

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring (ungdom under 21 år), og er behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Opplæringen og tiltak som tilbys skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse.

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe deg hvis du:

  • Ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass.
  • Har avbrutt opplæringen før den er ferdig.
  • Har tapt opplæringsretten som følge av at fylkeskommunen har fattet vedtak om bortvisning for resten av skoleåret på grunn av alvorlig reglementsbrudd.
  • Har tapt opplæringsretten som følge av at fylkeskommunen har fattet vedtak om heving av lærekontrakten fordi lærlingen i alvorlig grad har forsømt sine plikter.

Oppfølgingstjenesten skal kontakte alle ungdommer i målgruppen og være behjelpelige med å formidle tilbud om opplæring eller andre kompetansefremmende tiltak. Tilbudene varierer fra kommune til kommune. Opplæring og tiltak som tilbys, skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.

OT koordinator Olav Magne Thyri treffer du i 1. etasje i bygg 2.

Til toppen