Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiarane Toril, Malin og Hege har kontor i 1. etasje i bygg 2

Kan rettleie og gje råd

Du kan komme til helsesjukepleiar med spørsmål om alt som har med helse og trivsel å gjere. Av og til kan det vere godt å snakke med ein nøytral vaksen, utan at det er spesielle problem òg. Vi kan rettleie og gi råd om du ynskjer det, og vise vidare om nødvendig. Helsesjukepleiarane har kontor i 1.etg i bygg 2. Les meir om skulehelsetenesta ved Valdres vidaregåande skule.

 

Malin Vilhelmshaugen, tlf: 97439074, mailadresse: malin.vilhelmshaugen@nord-aurdal.kommune.no

Hege Lundstein, tlf: 481 89 206, mailadresse: heglun@innlandetfylke.no