Helserådgivar

Helserådgivere Toril Olvik og Malin Vilhelmshaugen har kontor i 1. etasje i bygg 2

Helserådgiver er utdannet helsesøster og arbeider med:

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid individuelt og klassevis, og skal være en pådriver for å få skolen til å ta opp emner som styrker elevenes helse.
  • Er en samtalepartner for elevene når det gjelder ulike personlige forhold og spørsmål rundt fysisk og psykisk helse, herunder også seksuell helse.
  • Gjennom åpen samtale  får elevene mulighet til å snakke om det de har på hjertet.
  • Helserådgiver har «lav terskel» i skolehverdagen, og er tilgjengelig fire dager i uken mellom 8 og 15.30, ingen timebestilling.
  • Kjenner skolens rutiner, har et godt samarbeid med skolens pedagogiske personell, øvrige elevtjeneste og kommunehelsetjenesten.
  • Kan sørge for at de som har helseproblemer som krever en bestemt fagkompetanse, henvises til rett instans.
  • Har taushetsplikt etter helsepersonelloven.
Til toppen