Sosialpedagogisk rådgiver

Har du personlige problemer kan få hjelp av sosialpedagogisk rådgiver.

Problemene kan for eksempel være knyttet til:

  • Venner
  • Familie
  • Klassekamerater
  • Lærere
  • Skilsmisseproblematikk
  • Seksualitet
  • Ensomhet
  • Sorg

Hvis du føler at problemene er i ferd med å ”vokse deg over hodet”, skal du ikke være redd for å søke hjelp.

Sosialpedagogisk rådgiver kan sammen med andre typer rådgivere også tilby samtalegrupper etter behov.

Til toppen