Ungdomskontakter

Ungdomskontaktene hjelper elever i forskjellige situasjoner og bidrar til at alle elever finner seg til rette på skolen. 

Hva gjør vi?

Vi bidrar med støtte i overganger og aktiviteter, individuelle samtaler og samtaler i gruppe. Vi har et tett samarbeid med kontaktlærer, rådgivertjenesten, NAV, DPS, BUP, barnevern, politi og psykisk helsetjeneste i kommunene.

Hvem kan bruke oss?

Vi er til for ungdommer i hele Valdres mellom 15-25 år. Alle kan ta kontakt; foreldre, medelever, venner, ulike eksterne instanser og andre. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt.

Hvor finner du oss?

Du treffer Elevtjenesten i 1. etasje bygg 7. 

Til toppen