Ungdomskontakter

Ungdomskontaktene hjelper elevar i forskjellige situasjoner og bidreg til at alle elevar finn seg til rette på skulen. 

Kva gjer vi?

Vi bidreg med støtte i overgangar og aktivitetar, individuelle samtalar og samtalar i gruppe. Vi har eit tett samarbeid med kontaktlærar, rådgjevartjenesten, NAV, DPS, BUP, barnevern, politi og psykisk helsetjeneste i kommunane.

Kven kan bruke oss?

Vi er til for ungdommar i heile Valdres mellom 15-25 år. Alle kan ta kontakt; føresette, medelevar, venner, ulike eksterne instanser og andre. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt.

Kvar finn du oss?

Du treff Elevtjenesten i 1. etasje bygg 7.