Utdannings- og yrkesrådgivar

Karriereveilederen gir deg rådgivning om utdanning og yrkesvalg.

Alle elever kan få informasjon om utdanning, yrkesvalg og muligheter på arbeidsmarkedet, samt utdanningsveier i Norge og andre land.

Er du usikker på om utdanningsvalget ditt er det rette?

Er du i tvil om du har valgt riktig utdanning, kan du få råd og veiledning av en utdannings- og yrkesrådgiver. Du får hjelp til å finne ut hva du bør satse på, basert på interessene og evnene dine. Du får informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og finansieringsordninger.

Karrievelederen hjelper deg med å søke i Vigo ved opptak til neste skoleår hvis du trenger det.

Karriereveilederen informerer også i klassene om ulike temaer som gjelder utdanningsveier, søknader, utdanningsmesse med mer.

Målet er å få deg som elev til å bli bevisst på valget av utdanning og yrker og konsekvensene av valget du tar. På den måten kan du foreta en realistisk planlegging av videre utdanning og framtidig yrke.

Nært samarbeid med ungdomsskoler

Karriereveilederen har et nært samarbeid med ungdomsskolene for å gi elevene informasjon og kunnskap om utdanningstilbudet på Valdres vidaregåande skule. Dette skal bidra til at ungdomsskoleelevene velger riktig når de søker videregående skole. 

Karriereveilederen hjelper deg å velge riktig utdanning og yrke!

Du treffer Karriereveileder Anne Britt Bolstadbråten i 1. etasje i bygg 2.

Nyttige lenker:

Oversikt over utdanninger og yrker: www.utdanning.no

Om videregående opplæring: www.vigo.no

Fagskoleutdanning: www.fagskolene.no  

Informasjon og søking høyere utdanning: www.samordnaopptak.no

Informasjon om høyere utdanning: www.tautdanning.no

Privatist: www.privatistweb.no

Høyere utdanning i utlandet: www.ansa.no

Studier i Storbritannia: http://no.studyacrossthepond.com/

Utdanning generelt: www.studentum.no

Teknisk utdanning – fornybar energi og teknologi : http://spennendefremtid.no/

Folkehøyskolene: https://www.folkehogskole.no/

Til toppen