Elev-PC

Alle elever i videregående skole må ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet.

Du velger ordning etter skolestart

Du skal ikke foreta deg noe før skolen starter. I løpet av sommeren må du finne ut hvilken ordning som passer best for deg, slik at vet du hva du skal velge når skolen starter.

Du velger mellom å bruke egen datamaskin eller PC gjennom fylkeskommunen.

Du kan velge mellom to alternativer for datamaskin til bruk i videregående opplæring:

Egen datamaskin

Du kan bruke din egen private datamaskin, forutsatt at den har skjerm og ytelse som tilfredsstiller kravene innenfor ditt utdanningsprogram. 

Du kan ikke bruke nettbrett eller Chromebook.

Les avtalen for privat datamaskin

Elev-PC fra Innlandet fylkeskommune

Du kan bruke en bærbar PC fra fylkeskommunen mot å betale en årlig egenandel som tilsvarer den laveste satsen på utstyrsstipendet fra Lånekassen – 1096 kroner skoleåret 2021/2022. PC-en blir din når du har betalt den årlige egenandelen i tre år.

Du får en meget god bærbar PC med tre års garanti.

Les avtalen for elev-PC gjennom fylkeskommunen

Hvem får tilbud om elev-PC gjennom fylkeskommunen?
Tilbudet gjelder for elever som skal starte på Vg1 for første gang. Du får tilbudet bare én gang i løpet av den tiden du går på videregående.
Det fins noen unntak fra dette. Ta kontakt med IKT på skolen din hvis du mener at du har rett på tilbud om elev-PC.

Tekniske spesifikasjoner for elev-PC fra fylkeskommunen

Spesifikasjoner for elev-PC skoleåret 2022/2023 kommer i løpet av våren.

Se tekniske spesifikasjoner for elev-PC for 2021

Du velger ordning ved å fylle ut elektroniske skjema ved skolestart

Innlogging
Du logger deg inn i det elektroniske skjemaet via ID-porten – på samme måte som når du søkte og bekreftet skoleplass gjennom vigo.no.

Den elektroniske utfyllingen for valg av PC-ordning består av to skjemaer som skal fylles ut i denne rekkefølgen:

1. Oppstartsskjema – Ny elev i Innlandet fylkeskommune

Eleven må ha fylt ut og sendt inn Oppstartsskjema før foresatte kan sende inn Signeringsskjema.

Lenke til oppstartsskjemaet kommer ved skolestart

Etter at eleven har sendt inn Oppstartsskjema:
Det kan gå noen minutter før systemet er oppdatert og koden fra oppstartsskjemaet kan brukes i signeringsskjemaet. Vent 10 minutter før en foresatt logger inn.

Før foresatt logger inn i signeringsskjemaet, må eleven logge ut og lukke nettleseren hvis signeringen skal gjøres på samme enhet (samme PC, mobil eller nettbrett). 

2. Signeringsskjema – Ny elev i Innlandet fylkeskommune

Signeringsskjema må fylles ut av en foresatt (person over 18 år). Den som signerer, blir ansvarlig for avtalen.

Signeringsskjemaet må sendes inn samme hvilken ordning eleven velger. 

Har du valgt bærbar elev-PC gjennom fylkeskommunen, sendes faktura til den som har signert avtalen. Adressen hentes fra Folkeregisteret. Faktura sendes i løpet av høsten.

Sørg for at du fullfører hele signeringsprosessen. Når du klikker på den blå Signer-knappen i signeringsskjemaet, blir du sendt over i Postens elektroniske signeringsløsning. Her må du klikke på den røde Signer dokument-knappen og logge på med ID-porten igjen. Elektronisk signering = logge inn med ID-porten her. Deretter får du en bekreftelse med tittelen Skjemaet er nå sendt inn.

Lenke til signeringsskjemaet kommer ved skolestart

Tidligere avtaler og tekniske spesifikasjoner

Til toppen