Kontakt IKT

IKT-avdelinga ved skulen held til i Bygg 7 i samme lokale som biblioteket.

IKT-tenesta har ansvaret for telefoni, datanettverk og datamaskinar ved skulen. Vi løyser eventuelle feil ved nettverka, maskinene og programvare. I tillegg gjer vi brukarstøtte til både elevar og tilsette ved skulen.

Link til TeamViewer Quick Support tilpasset Valdres vgs

Send e-post til IKT

Til toppen