Kantina

Kantina ligger på plan 1 like innenfor hovedinngangen.

Skulen har eigen kantine med utval som skal tilfredsstille dei fleste behov. Kantina kan tilby sunn og god mat. Kantina ligg i lyse og trivelige lokaler i bygg 7. Hjarteleg velkomen til eit smakleg måltid hjå Bente og Knut Ingar.

Opningstider

Kantina har ope kvar dag frå kl. 08:45 - 12.00, men du kan nytte lokala også utanom serveringstidene. Vi held stengt i skuleferiane og andre dagar elevane ikkje er på skulen.

Til toppen