Parkering

Skolen har parkeringsplasser nær skolen.

Skolen har et begrenset antall parkeringsplasser for elever, ansatte og besøkende, og vi oppfordrer til å benytte alternativ transport. Bruker du egen transport til skolen så parker kun på anviste parkeringsplasser. Kjører du el-bil har vi seks ladestasjoner og lading betales med bankkort. 

Til toppen