Studiespesialisering

Studiespesialisering er den naturlige vegen til generell studiekompetanse som du må ha for å studere ved høgskuler og universitet. 

Kven passar studiet for?

Studiespesialisering passar for deg som liker å arbeide med teoretiske fag. Du bør vere samarbeidsvillig, strukturert og sjølvdisiplinert. Du bør også vere interessert i kultur- og samfunnsforhold, og like å skrive eller rekne.

Kva lærer du? 

Du vel fordjuping innan:

Avhengig av fagvala dine, lærer du:

 • matematikk og andre realfag
 • leiing og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Kvifor velje studiespesialisering?

 • Studiespesialisering gir eit breitt fagleg grunnlag.
 • Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Dette er inngangsbilletten til ei lang rekke studium ved universitet og høgskuler.  
 • Du blir godt fagleg førebudd til studium ved høgskuler og universitet, både i Noreg og utlandet. 
 • Du kan velje blant programfag innan realfag, språk, samfunnsfag og økonomi.
 • Du kan velje programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskuler og universitet.

Eksempel på kva du kan bli:

 • sjukepleiar, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærar, psykolog eller journalist
 • arkitekt, produktdesignar eller kulturarbeidar

Har du spesielle framtidsdraumar, så sjekk nøye kva for fagkombinasjonar som krevst før du vel programområde og -fag.

Antal timar fellesfag

Studiespesialisering – antal timar i fellesfag
Fag Vg1 Vg2 Vg3 Totalt
Religion og etikk     3 3
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3   8
Naturfag 5     5
Engelsk 5     5
Framandspråk 4 4   8
Samfunnsfag 3     3
Geografi 2     2
Historie   2 4 6
Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag 30 15 15 60
Programfag 0 15 15 30
Totalt 30 30 30 90

Les meir om studiespesialisering på vilbli.no

Følg oss på Instagram

Programfag til val for elevar på studiespesialisering

Slik søker du