Beredskap ved atomulykke - jodtabletter til elever under 18 år

Dersom det oppstår en atomulykke, vil elever under 18 år få utdelt jodtabletter på skolen etter anbefaling fra myndighetene.

Skolehelsetjenesten ved Valdres vidaregåande skule vil sørge for utdeling av jod-tabletter dersom myndighetene bestemmer at det skal iverksettes tiltak etter atomulykke.  Jodtabletter - Klikk for stort bilete Jodtabletter https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter

Til de under 18 år

Slik anbefalingen er nå, skal skolen kun dele ut jod-tabletter til de under 18 år.

Sannsynligvis ikke behov

«Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene.
Selv med et stort utslipp i Ukraina, der vinden blåser mot Norge, vil det i hovedsak føre til tiltak i norsk matproduksjon.
Avstanden er så stor at det mest sannsynlig ikke vil bli nødvendig å bruke jod-tabletter.»

                                                           (Kilde: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.)

Hvorfor ta jodtabletter?

Informasjon om jodtabletter på flere språk

Til toppen