Elever på reinslakting

3. september vart ein spanande dag for 1ID og 2KOS

Rein og slakting, ein minnerik dag

Vg1 idrettsfag og Vg2 kokk- og servitør hadde ein spanande dag på Seksin den 3. september. Her fekk viReinslakting - Klikk for stort bileteReinslakting Valdres vidaregåande skule vere med på reinslakting og sortering av rein! For mange var dette fyrste gong dei fekk oppleve nærkontakt med rein og slakting. Elevane var særs engasjerte og fleire var med inn i ringen og sorterte rein. Vi fekk eit godt innblikk i reindrifta og det var mange trivelege folk der oppe som gjerne ville dele av sin kunnskap og la elevane få prøve. Tusen takk for ein minnerik dag!

Ei oppleving som sette spor

Spesielt takk til Kari Bø Wangensteen for omvising og info og Valdres Natur og kulturpark ved Katharina Sparstad som gjennom prosjektet «Ung iReinslakting landskap - Klikk for stort bileteReinslakting landskap Valdres vidaregåande skule park» gjorde det mogleg for oss å reise på ekskursjon! Vi håper å få komme att neste år! Dette var ei oppleving som sette spor og ei gode erfaring å ta med seg vidare.

Til toppen