Helt deg

- Et foredrag av Øystein "Pølsa"  Pettersen.

Bli den beste versjonen av deg selv

Øystein Pettersen i Valdres - Klikk for stort bileteØystein Pettersen i Valdres Valdres vidaregåande skule Øystein Pettersen viste sitt engasjement fremfor en gymsal fullsatt med elever og lærere.

Han starter foredraget sitt med å fortelle om hendelsen da han for noen år tilbake fikk en blødning i hjernen. Hendelsen endte heldigvis godt, men kunne fått en tragisk utgang.

Vi må alle sette oss mål for å nå potensialene våre. For å oppnå dette må vi nødvendigvis bevege oss ut av komfort-sonen vår og over i en utviklingssone. Det er da endringen skjer!

Ikke kast bort tiden din

Tiden vår er begrenset, vi kjenner ikke morgendagen. Ikke kast bort tiden din! Ungdommer kan bruke opptil en full arbeidsuke på mobilen sin!

Sett deg mål og beveg deg fra den behagelige komfort-sonene og over i den mindre behagelige utviklingssonen. Og skal vi lykkes med utvikling må vi nødvendigvis gjøre en jobb for det! Det er da endringen skjer!

Du er god

Ikke si til deg selv at du er god nok, si til deg selv at du er god! Ikke sammenlikne deg med andre, sammenlikne deg med deg selv!

Dette er gode tips, men det er kanskje ikke alltid like lett i praksis. "Styggen på ryggen" er en mange av oss kjenner godt. Kan vi velge om vi skal lytte til "styggen"?

Øystein forteller om sin deltakelse som "Rabbagasten" i TV-programmet Maskorama hvor "styggen" var en følgesvenn som han valgte å ikke lytte til. 

Lag en god dag

"Ha en god dag" er det mange av oss som sier eller skriver til hverandre hver dag, Øystein har innført begrepet "lag en god dag". Med dette mener han at vi er alle ansvarlige for å gjøre dagen god for andre og for oss selv, betydningen blir mer aktiv og ansvarliggjørende. 

Musestille

Nær 400 elever satt mer eller mindre musestille i 1 time og hørte på foredraget til Øystein. Dette sier noe om hvor godt han formidlet budskapet sitt og hvor relevant det var for ungdommene våre.