Hjemmeundervisning

Mandag 20. og tirsdag 21. desember blir det hjemmeundervisning på Teams.

Smittesituasjonen

Klikk for stort bilete Mostphotos På grunn av smittesituasjonen i Innlandet er de videregående skolene pålagt hjemmeundervisning på Teams mandag 20. og tirsdag 21. desember. 

Undervisningen følger den oppsatte timeplanen. 

Viktig risikoreduserende tiltak

Hjemmeundervisning de to siste skoledagene før jul er et viktig tiltak for å redusere risikoen for økt fravær, i tillegg til vi ivaretar samfunnsperspektivet.

Skoleeier har vurdert det som hensiktsmessig at disse skoledagene gjennomføres med digital undervisning for de fleste elevene ved alle de videregående skolene i Innlandet.

Elevgrupper og enkeltelever som trenger særskilt oppfølging, kan få et tilbud ved skolen disse dagene.

Til toppen