Møte i foreldreutvalet

Invitasjon til møte i foreldreutvalet ved Valdres vidaregåande skule

Tidspunkt

Tid: Torsdag 9. mars klokka 18:00-20:00

Stad: Månostogo i bygg 1Illustrasjon - Klikk for stort bileteIllustrasjon pixabay.com

I møte

I møtet inviterast foreldrekontaktane og eventuelt varakontakter til å ta opp saker om elevanes læringsmiljø og skulesituasjon. Skulen har inga forventning om at foreldrekontaktane har dialog/ kontakt med øvrige foreldre i førehand av møtet. 

I møtet ber vi også om at representantane i foreldreutvalet drøftar og gjer tilbakemelding på følgande:

Kva er positivt/ bra ved det å væra elev ved Valdres vidaregåande skule?

Kva ynskjer foreldrekontaktane at skulen arbeidar vidare med?

Aktuelle saker skuleåret 2022-2023 er mellom anna:

  • Elevanes skulemiljø og læringsmiljø
  • Gjennomføring og resultat for elevar ved Valdres vidaregåande skule
  • Aktivitetar og anna i skuleåret

Har du som foreldrekontakt ynskje om å få orientering om særskilte saker/ forhold, ta gjerne kontakt på førehand.

Kaffe og biteti!

Med vennleg helsing 

Kari E. Rustad, rektor

Til toppen