Undervisningsinformasjon uke 1, 2 og 3

Skolen er i beredskapsnivå rødt - slik blir undervisningen frem til og med 19. januarrødt-nivå - Klikk for stort bilderødt-nivå FHI

Slik blir undervisningen i uke 1 og 2

Selv om skolen nå er i rødt beredskapsnivå vil elevene ha undervisning nesten som normalt. Noe av undervisningen vil foregå på Teams, noe som klasseromsundervisning og som praksisundervisning. Planen for undervisningen baserer seg på den ordinære timeplanen i VIS.  

Oppdatert undervisningsplan. Med uke 3 (PDF, 85 kB)

For studieforberedende utdanningsprogram vil det i den ordinære timeplanen i VIS ikke være oppgitt romnummer på de undervisningsøktene som skal foregå på Teams. 

Smittevern

Det er nå veldig viktig at alle følger de retningslinjene som er gitt for rødt beredskapsnivå.

Rødt nivå for videregående skoler innebærer: 

 • Ingen syke skal møte på skolen 
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Minst en meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger 
 • Dele klasser inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Kroppsøving

I kroppsøvingsfaget unngås aktiviteter med nærkontakt på rødt nivå. Ordinært opprettholdes en avstand på én meter, og ved aktiviteter med høy intensitet gjelder to meter. Mest mulig av aktiviteten foregår ute, og det legges til rette for variert aktivitet. Det er lagt opp til en rullering av hvilke klasser eller undervisningsgrupper som har tilgang til gymsal og garderober, slik at kun én gruppe har tilgang om gangen. Da har de fire garderober og en hel gymsal tilgjengelig. I garderobene er det merket av slik at det skal være lett å overholde en meter avstand. Det oppfordres til å møte ferdig skiftet, og at elevene kan dusje hjemme der det er naturlig i timeplanen. Elevene skal sprite seg før og etter at de går inn i gymsalen, og utstyret sprites etter bruk. Faglærerne har ansvar for behandling av utstyr og sørger for tid til god logistikk i garderober. På den måten opprettholdes gode og trygge timer i kroppsøvingsfaget i den fasen vi nå er inne i. Ta kontakt med faglærer hvis du har spørsmål om timene dine.

Praksisopplæring i bedrift, YFF

Opplæring i bedrift gjennomføres som oppsatt i timeplanen. Utgangspunktet for at elevene kan være i bedrift er selvsagt at bedriftene og arbeidslivet ellers sier ja til å ta imot elevene. 

Kontakt

Ta kontakt med faglærer, kontaktlærer eller avdelingsleder om det er noe du lurer på i forbindelse med undervisningen. 

Til toppen