Velkommen til elev- og foreldremøte!

Skolen inviterer til elev- og foreldremøte for Vg1 og Vg2 onsdag 1. september

Elev- og foreldremøte

Onsdag 1 sep. 2021 kl. 18.00 – 20.00 arrangerer vi foreldremøte. Av smittevernhensyn vil det berre bli klassevise møte denne hausten. Éin føresett og elev er velkommen. Klassene held sine møter i klassas heimeklasserom. Elevane har fått med invitasjon til møte heim. Enkelte klasser har eigen avtale om møte ein annan dag.Foreldremøte - Klikk for stort bilde Nett

Tema som blir tekne opp:  

  • Rutinar og reglar ved skulen 
  • Timeplan  
  • Digitale plattformer  
  • Læringsmiljø 
  • Samarbeid skule – heim   

Velkommen!  

 

Til toppen