Yrkesfagene og faget yrkesfaglig fordypning

En del av yrkesfagelevene er ute i bedrift i faget yrkesfaglig fordypning, YFF, og har koronatilpasset praksis.

Unntakstilstand

Elever på byggeplass - Klikk for stort bilete Valdres vidaregåande skule Det er unntakstilstand på de fleste områder i disse dager.

På skolen gjennomfører elever og lærere opplæringen via fjernundervisning nå som skolen er stengt. Derfor er det viktig å opprettholde en mest mulig normal skolehverdag på de områder en kan.

For yrkesfagelevene vil det innebære at de er ute i bedrift i faget yrkesfaglig fordypning, YFF.

Skolen har ansvaret for opplæringen

Utgangspunktet for at elevene kan være i bedrift er selvsagt at bedriftene og arbeidslivet ellers sier ja til å ta imot elevene.

Deretter må elevene si ja til å ha YFF ute i arbeidslivet i denne spesielle situasjonen. Hvis elevene opplever det utrygt, med økt fare for koronasmitte, må skolen og elevene sammen se etter andre muligheter.

Det er viktig at kontaktlærer, elever og bedrifter har særlig god kontakt under de omstendigheter som gjelder. Uansett hvordan opplæringen i YFF gjennomføres, så er det skolen som har ansvaret for elevenes opplæring.

Skolen har selvsagt stor forståelse og respekt for at mange bedrifter pr. i dag ikke kan eller ønsker å ta imot elever, slik situasjonen er.

Kommunal sektor

Innenfor kommunal sektor er det flere som har tatt kontakt med skolen for å ha elevene i arbeid i beredskapssammenheng. Det betyr at elevene utgjør en spesielt viktig ressurs!

Samtidig må skolen sikre at elevene fullfører opplæringsløpet og består i alle fagene.

I de tilfellene hvor våre yrkesfagelever blir spurt om å være en del av beredskapen i kommunene, er det viktig at henvendelsen fra bedriften/kommunen går til både kontaktlærer og avdelingsleder.

Til toppen