Sosialpedagogisk rådgiver

Har du personlege problemer kan du få hjelp av sosialpedagogisk rådgjevar.

Problemene kan for eksempel være knytt til:

  • Venner
  • Familie
  • Klassekameratar
  • Lærarar
  • Skilsmisseproblematikk
  • Seksualitet
  • Einsamheit
  • Sorg

Om du føler at problema er i ferd med å ”vokse deg over hovudet”, skal du ikkje være redd for å søkje hjelp.

Sosialpedagogisk rådgjevar kan saman med andre typer rådgjevarar også tilby samtalegrupper etter behov.