Velkommen som elev ved Valdres vidaregåande skule!

Vi ønsker å gi deg mulighetene til å lære og få kunnskaper som du trenger for å nå dine mål. Du skal noe så enkelt – men også vanskelig - som å lære å lære - for resten av livet.

Velkommen til et nytt skoleår!

Rektor Kari Elisabeth Rustad - Klikk for stort bileteRektor Kari Elisabeth RustadDet er viktig for deg og for oss i skolen at du fullfører opplæringen med best mulig resultat for deg selv. Vi arbeider hele tiden med å utvikle læringsarbeidet, og vi trenger deg med på laget.

Som elev i mange år vet du det meste om gode læreprosesser. Vi har dyktige lærere som er opptatt av din læring og utvikling. Sammen skal dere ha mange gode læringsøkter.

Du tenker kanskje at skolen handler mest om fag og kunnskap? Den gjør det – men den handler også om andre ting som er viktig for deg som ungdom.

Det handler om å utvikle seg i et sosialt fellesskap, lære å delta og ta medansvar – og få erfare at du kan bidra og at din stemme betyr noe inn i læringsfellesskapet.

Tillit, respekt, vennlighet og anerkjennelse

Ved Valdres vidaregåande skule skal et godt skolemiljø kjennetegnes av tillit, respekt, vennlighet og anerkjennelse mellom elever, mellom ansatte og mellom elever og ansatte.

Vi ønsker at du som elev skal være aktiv i elevrådet og i skolesamfunnet slik at vi får en skole som er levende og trivelig, der det er godt å lære – og godt å være.

Hele året gjennom arrangeres det ulike aktiviteter, både i og utenfor skoletiden. Ung i Valdres er et viktig stikkord i dette arbeidet.

Samarbeid med arbeids- og næringslivet

Samarbeid med arbeids- og næringsliv er viktig for din læring og karriere. Det er viktig at du og dine medelever får et best mulig tilbud til videregående opplæring her ved Valdres vidaregåande skule. For å kunne gi et slikt tilbud må vi samarbeide med lokalsamfunnet og arbeidslivet ellers i Valdres og fylket.

Som elev på studieforberedende- og yrkesfaglig utdanningsprogram vil du i opplæringen samarbeide med ressursmiljøer og arbeidslivet utenfor skolen. Det kan være fordi du er med å etablerer en ungdomsbedrift eller fordi du er ute i praksis i arbeidslivet.

En praksisplass i en bedrift kan føre til at du senere får mulighet til å skrive lærekontrakt, men det avhenger alltid av at du har vist at du er kvalifisert for dette. I denne sammenheng betyr det at du er lærevillig, løser de oppgavene du blir gitt, at du er til å stole på og at du møter opp til de tidene du skal.

Håndtere livet videre

Valdres vidaregåande skule skal bety noe for deg. Du skal oppleve utvikling, bli klokere, få mer eventyrlyst, se mulighetene sammen med andre og alene. Du skal bli godt kvalifisert for videre studier eller klar for å starte opp som lærling med fagbrev som resultat.

Og aller mest skal du få tro på at du skal kunne håndtere livet videre på en god måte!

Velkommen til et godt skoleår!

Kari Elisabet Rustad,
rektor

Til toppen