Om Valdres vgs

Valdres vidaregåande skule har om lag 460 elevar og 110 tilsette. 

Skulen er ein av 23 vidaregåande skular i Innlandet, og det er Innlandet fylkeskommune som eig skulen.

Målsetjinga vår er å førebu ungdom for yrke og samfunn og å hjelpe dei i personleg utvikling. Skulen driv og Ung i Valdres som tilrettelegg for kultur- og fritidsaktivitetar.

Utdanningstilbod

Skulen har studieretningar for studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, restaurant- og matfag, elektro og datateknologi, helse- og oppvekst samt teknologi- og industrifag. Kvar studieretning har fleire liner og fleire årstrinn.

Les meir om utdanningtilboda våre

Sjå video om utdanningstilboda våre