Skulen si leiing

Skolens ledelse består av rektor, nestleder, og sju avdelingsledere.

Rektor

Rektor Kari Elisabeth Rustad er ansvarlig for at lover og forskrifter som regulerer skolens virksomhet blir fulgt, og for at skolemyndighetenes vedtak blir satt ut i livet. Kvalitetssikring, drift og organisering av skolen er vesentlige arbeidsoppgaver.

Nestleder

Nestleder Karen Marie Kvåle Garthus skal bistå rektor i hennes arbeid, og er hennes stedfortreder. Hun er også avdelingsleder for studiespesialisering og spesialundervisning.

Avdelingsledere 

Skolen har fem pedagogiske ledere. Avdelingslederne skal være pådrivere og koordinatorer i arbeidet med å styrke læringsprosessen i de undervisningsgrupper som tilhører deres avdelinger.

Anne Flugstad Øistuen er avdelingsleder for helse- og oppvekstfag, og restaurant og matfag. Hun er leder av elevtjenesten, har ansvar for IKO, og bistår nestleder som avdelingsleder for spesialundervisning. 

Gunnar Slaatto er avdelingsleder for idrettsfag, og er eksamensansvarlig på skolen. Han har også ansvar for minoritetsspråklig elever, og elevinntak.

Karen Marie Kvåle Garthus er avdelingsleder for studiespesialisering.

Lars Inge Myhre er avdelingsleder for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, og teknikk og industriell produksjon. 

Andre avdelingsledere

Per Kristen Skaran er avdelingsleder for renhold, kontorfunksjoner og fengselsundervisning.

Geir Bakkene er avdelingsleder for vaktmestere.

Eyvind Myhre er økonomiansvarlig for skolen og avdelingsleder for IKT. 

Til toppen