Skulen sine lokale

Skuleområdet inneheld fleire bygningar.

  • Bygg 1 ligg lengst sør på området og rommar avdelinga for helse- og oppvekstfag, restaurant og matfag og tilrettelagt avdeling.
  • Bygg 2 rommar deler av elevtjenesten og vaktmestere.
  • I bygg 3 finn du bygg- og anleggsteknikk.
  • I bygg 4 ligg kjøretøyverkstedet.
  • I bygg 5 finn du elektro og datateknologi, og teknologi og industrifag. 
  • Bygg 6 rommar heilt nye verksted for sveising og for arbeidsmaskiner
  • Bygg 7 rommar studiespesialisering, idrettsfag,  kantine, bibliotek, Ung i Valdres og IKT, samt administrasjon, leiing og lærarkontor. Bygg 7 har også auditorium og kroppsøvingssal. Begge desse kan leigast ved henvending til skulen. 
  • Nord for bygg 7 finn du skulens parkeringsplassar og busshaldeplass, og bygg 8 som rommar Karriere Innlandet, Valdres.
     

Bygningane på Valdres vgs, nummerert - Klikk for stort bileteOversiktsteikning over bygningane på Valdres vgs