Elevundersøkelsen, informasjon til foresatte

Elevundersøkelsen gjennomføres i ukene 48-50

Hugs å søke om stipend og lån

For å få stipend og lån frå Lånekassa, må du søke innan 15. november.

Åpen skole for 10. trinn med foresatte

Valdres vidaregåande skule arrangerer Åpen skole torsdag 27. oktober 18:00 - 21:00

OD fredag 28. oktober – psykisk helse og tabu i Uganda

Operasjon Dagsverk er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. På OD-dagen jobber elever én dag til inntekt for et utviklingsprosjekt i lav- eller mellominntektsland

Elevundersøkinga 2022

Sei kva du meiner om læring og trivsel på skulen. Undersøkinga vert gjennomført i løpet av hausten.

Elever møter næringslivet og lærebedrifter

29. september arrangerer Arena Innlandet en møteplass mellom elever og næringslivet – på Scandic Hamar og digitalt.

Foreldremøte

Torsdag 22. september klokka 18:00-20:00 blir det foreldremøte på Valdres vidaregåande skule

Innovativ oppstart for lærlinger

Innlandet går i front med ny, digital løsning for lærlinger og deres veiledere.

Tidlig skolestart

Velkommen til tidlig skolestart for alle Vg1-elever torsdag 11. august.

Velkommen til skolestart!

Alle elever har oppstart på skolen mandag 15. august 2022. Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

Til toppen