På grønt nivå kan vi gjennomføre skoledagen på tilnærmet normal måte.

Alle de videregående skolene i Innlandet starter opp med tilnærmet normal skolehverdag mandag 16. august.

Illustrasjon skolestart

Alle elever har oppstart på skolen mandag 16. august. Her finner du nyttig informasjon du trenger i skolestarten.

Smilefjes med tommel opp

Valdres vidaregåande skule inviterer deg til bli-kjent-dag før ordinær skolestart torsdag 12. august.

Fra skolestart 2021 går skolen over til Innlandet fylkeskommunes brukerflate. Les hva det betyr for deg som elev.

Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Visma InSchool

Foresatte til elever under 18 år kan se karakterene og totalt fravær til elevene om de logger seg på Visma In School.

Skolearbeid

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager. 

1RM elever i arbeid

Vg1 restaurant og matfag har yrkesretta engelskundervisning.

Restaurant- og matfagelever

12 327 ungdommer har søkt videregående skole. 56 prosent har valgt yrkesfag.

Til toppen